Allgemein

Montessori für zu Hause 23.11.19, 16.00 Uhr Montessori- Schule Göttingen

l e i c h t
u m z u s e t z e n d e
T i p p s, M o n t e s s o r i –
M a t e r i a l i e n z u m
A u s p r o b i e r e n u n d
N a c h b a u e n, a n s c h a u l i c h e
B e i s p i e l e, v i e l e
F o t o s

 

WA N N : 2 3 . N o v e m b e r 2 0 1 9 u m 1 6 : 0 0 – 1 9 : 0 0 U h r
WO :Mo n t e s s o r i – S c h u l e G ö t t i n g e n , V o n – O s s i e t z k y – S t r . 7 0
E i n t r i t t : 1 0 € / 5 € e r m ä ß i g t f ü r Mi t g l i e d e r  i n  e i n e m
Mo n t e s s o r i – V e r e i n